دستگاه بارکدخوان DATALOGIC QuickScan Lite QW2100 بدون پایه